Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

chomiczek
20:14
9986 2910
“ Drżącymi ustami całował moje ciało. W zupełnej ciszy i gęstniejącym mroku. Kawałek po kawałku, centymetr po centymetrze, milimetr po milimetrze. Ustami czynił mnie swoją... A potem, tymi samymi ustami, opowiadał mi o miłości. O tym, że nie potrzeba mi skrzydeł, bym mogła latać... I o tym, że nie potrzeba płomieni, bym mogła płonąć. Tamtymi pocałunkami odbierał mi oddech, dając życie. ”

— Kathrin L. Leittmann
Reposted frommauveraspberry mauveraspberry
20:11
chomiczek
20:11
9465 db54
Reposted fromonionrings onionrings viaorangeugarte orangeugarte
chomiczek
20:09
8655 1d84
Reposted fromfungi fungi viazachlanny zachlanny

June 25 2015

chomiczek
19:39
0934 8d91
Reposted fromsomenonsense somenonsense
chomiczek
19:38
0938 3ea6
Reposted fromsomenonsense somenonsense
chomiczek
19:37
0968 d3e1
Reposted fromsomenonsense somenonsense
chomiczek
19:36
1027 d5fa
Reposted fromsomenonsense somenonsense
chomiczek
19:35
1053 9681 500
Reposted fromsomenonsense somenonsense
chomiczek
19:34
1061 089b 500
Reposted fromsomenonsense somenonsense
chomiczek
19:25
1194 a5ea
Reposted fromsomenonsense somenonsense
chomiczek
19:24
1213 1c5a
Reposted fromsomenonsense somenonsense
chomiczek
19:23
1290 87dc
Reposted fromTypowoNegatywny TypowoNegatywny
chomiczek
19:05
 Chodź ze mną na spacer. 
- Nie mogę. 
- Dlaczego? 
- Bo ze spaceru trudno się potem obudzić. 
- Aha. Mówisz o tęsknocie? 
- Tak. 
- Boisz się tęsknoty? 
- Tak. 
- Kochałaś się ze mną. 
- Tak. 
- I za tym nie będziesz tęsknić? Za moim dotykiem, ciałem? 
- Będę, ale pójść do łóżka to zupełnie coś innego niż pójść na spacer. 
Reposted fromdiebitchess diebitchess
chomiczek
19:04
Reposted fromsuperfly superfly
chomiczek
19:02
2954 e72b 500
Reposted fromnonapewno nonapewno
chomiczek
19:01

Zrobiła to.

Zrobiła to bo inaczej nie potrafiła. Choć wszyscy się dziwili i pytali. : „Dlaczego?” Ona tylko odpowiadała „Bo niczego innego nie pragnęłam.” . A oni wciąż mówili: „Przecież to żadne wytłumaczenie”. A ona odpowiadała: „Tu nie ma żadnego wytłumaczenia. Zrobiłam to i koniec”.

I po tym wszystkim nastała cisza, która dała wszystkim do myślenia. 

— moje własne.
Reposted fromaisajo aisajo
chomiczek
19:00
3110 47a4 500
Reposted fromSkadii Skadii
chomiczek
18:59
3239 00e2 500
Reposted fromveridiana veridiana
chomiczek
18:59
3242 be9b
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl