Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2017

chomiczek
18:55
5367 8c2b
Reposted fromNobodyspecial Nobodyspecial viaszydera szydera
18:53
5944 a789 500
Reposted fromcalcifer calcifer viaszydera szydera
chomiczek
18:53
1762 168e
Reposted fromnyaako nyaako viamaking-love making-love
chomiczek
18:53
7838 2369
Reposted fromgplyr gplyr viamaking-love making-love
chomiczek
18:51
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viaszydera szydera
chomiczek
18:51
Lepiej wiecznie szukać
Niż choć raz przed sobą skłamać
Że znalazłem
Że już mam
Że wystarcza
— happysad "Tańczmy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaszydera szydera
chomiczek
18:51
0858 bc12
Reposted fromscorpix scorpix viaszydera szydera
chomiczek
18:50
0833 9fb8 500
Reposted frommindtrap mindtrap viaszydera szydera
chomiczek
18:49
0551 f3bf 500
chomiczek
18:47
4557 6e4d
Reposted fromulterius ulterius viahardkorwey hardkorwey
chomiczek
18:45
3051 56cf
Reposted frommylove16 mylove16 viasabvelqz sabvelqz
chomiczek
18:45
1122 2a52
Reposted fromWhat-Porn What-Porn viasabvelqz sabvelqz
chomiczek
18:44
Reposted fromcatdog2 catdog2 viaszydera szydera
chomiczek
18:44
4384 210b 500
Reposted fromprengelbitte prengelbitte viamypornstars mypornstars
chomiczek
18:43

Nie wiem w jakiej książce umieszczono ten cytat. Nie wiem też w jakiej książce sam go przeczytałem, ale wiem, że jest to jedna z tych myśli, którymi dostaje się między oczy.

Dorastając nasiąka się jak gąbka wadliwymi postawami, które ciążą jak betonowe buciki i zwykle nawet się o tym nie wie, bo jak można to zauważyć, jeśli zawsze miało się je na nogach?

Warto się oduczyć oceniania innych przez pryzmat ich płci, a nie unikalnej osobowości. Myślenia, że odsłanianie uczuć, ufność i traktowanie innych dobrze to słabości. Porównywania się. Tworzenia wielopiętrowych konstrukcji z cyklu: "Co on/ona miał/a na myśli?". Upychania problemów po szafach licząc na to, że nigdy się z nich nie wysypią. Myślenia, że wszystko trzeba robić perfekcyjnie i najlepiej od samego początku. Uważania, że inni patrzą na świat dokładnie tak samo, jak my. Stawiania przed sobą zbyt wysokich poprzeczek z cyklu: "Kim powinieneś być?" i karania siebie za to, że się ich nie przeskakuje (chociaż nikt by tego nie zrobił). Obawy przed mówieniem ważnych rzeczy wprost. Powielania toksycznych wzorów, które nikomu nie pomagają, ale są znane, bezpieczne, oswojone.

Być może, żeby być lepszym od 90% ludzi, wystarczy nie popełniać błędów typowych dla 90% ludzi? - Volant

Reposted fromrickymp rickymp viaszydera szydera
chomiczek
18:43
chomiczek
18:42
4859 a77d
Reposted fromiamstrong iamstrong viaszydera szydera

July 21 2017

21:11
6550 fcde
Reposted fromjohnkeats johnkeats viasabvelqz sabvelqz

July 19 2017

chomiczek
22:05
4636 1030 500
Reposted fromsarazation sarazation viaszydera szydera

July 18 2017

12:41
0532 ca9c
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viasabvelqz sabvelqz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl